Contact mogelijkheden

BIZ Aviation Valley

Directeur Parkmanagement B.V.
Huub Narinx
narinx@lwv.nl

Secretariaat
Telefoon: +31 6 54307260
info@aviationvalley.nl

Postadres:
Postbus 474,
6040 AL Roermond

Gemeente Beek

Bezoekadres:
Raadhuisstraat 9,
6191 KA Beek

Postadres:
Postbus 20,
6190 AA Beek

Website:
www.gemeentebeek.nl

Telefoon:
+31 (0)46 438 92 22

Contactpersoon

Ralph Hendriks
ralph.hendriks@gemeentebeek.nl

Bedrijfskavels

Land Development Aviation Valley Maastricht NV

Sylvia Merlo

Telefoon:
+31 (0)43 358 98 41

Rob van Rooijen

Telefoon:
+31 (0)6 25 007 354

Contactformulier