Aviation Valley BIZ

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Samen werken aan een duurzaam, bereikbaar, aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein: per 1 januari 2022

Waarom een BIZ voor Aviation Valley?

Een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) is een wettelijk en landelijk toegepast samenwerkingsmodel voor een duurzaam, bereikbaar, aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein. De gedachte erachter is, dat individuele bedrijven op vele fronten sterker staan als ze structureel samenwerken.

Zo is een BIZ een serieuze gesprekspartner voor gemeente, provincie en andere organisaties. Ondernemers bepalen zelf in welke thema’s gezamenlijk wordt geïnvesteerd. Deze activiteiten zijn aanvullend op de kerntaken van gemeente en provincie.

Wat is de stand van zaken?

Na een succesvolle draagvlakmeting op het bedrijventerrein Maastricht Aachen Airport kunnen we per 1 januari 2022 samen, verder intensief gaan samenwerken in de vorm van een Bedrijven Investerings Zone, namelijk BIZ Aviation Valley.

Het bestuur van de stichting BIZ Aviation Valley bestaat uit voorzitter Ward van de Venne (Venne Electronics), Roel Ubaghs (MAA) en Harold Counet (Collins Aerospace). Het bestuur wordt ondersteunt door Stan Custers (Junior parkmanager) en Sonja Demandt (Directeur Parkmanagement BV).

De onderwerpen waar Aviation Valley mee aan de slag wil de komende jaren, zoals aangegeven in het plan van aanpak, zijn onder andere duurzaamheid & innovatie, circulariteit, bereikbaarheid & (digitale) infrastructuur en veiligheid. De eerste bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden en er hard gewerkt aan het verder uitwerken van deze onderwerpen.
Het onderwerp waar de hoogste prioriteit aan wordt gegeven als start van de BIZ is communicatie. Het bereiken van de ondernemers op het bedrijventerrein is cruciaal. Er is dan ook gekozen om aan de slag te gaan met de app Bundeling. Elke lid van de BIZ zal op korte termijn een bericht ontvangen met de inloggegevens voor deze app.

Voorzitter Ward van de Venne, vertelt hoe een BIZ kan helpen om de groeipotentie op Aviation Valley samen verder te ontwikkelen. “We werken hier elke dag ontzettend hard aan de Limburgse economie. Allemaal vanuit onze eigen passie en ons eigen vakgebied. Maar, er zijn veel onderwerpen waar we allemaal mee te maken hebben: veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Dat zijn onze raakvlakken, en wat mij betreft dan ook de speerpunten om samen aan te werken in de BIZ. Onze eigen bedrijven hebben we al goed voor elkaar. Als we deze onderwerpen samen verder kunnen ontwikkelen, versterken we elkaar.”

Download hier een flyer voor meer informatie over een BIZ op Aviation Valley.

Dynamische Euregio
#

Pijlers, toelichting: Wat levert een BIZ op?

Na de invoering van een BIZ worden de onderwerpen door het collectief van ondernemers zelf vastgesteld.
Voor Aviation Valley denken we over samenwerking en investeringen op vijf onderwerpen, met een aantal voorbeelden:

  • Veiligheid: opstellen calamiteitenplan, structurele KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen), samenwerking met politie, brandweer en gemeente, AED en BHV-netwerk.
  • Bereikbaarheid en infrastructuur: aandacht voor parkeren vrachtwagens, openbaar vervoer, bewegwijzering, mobiliteitsplan en duurzaam vervoer.
  • Duurzaamheid en innovatie: inzetten op duurzame energie en energiebesparing, samenwerking arbeidsmarkt en organisatie open dagen, met technologische toepassingen naar een smart bedrijventerrein, tegengaan leegstand.
  • Communicatie en branding: aanspreekpunt voor ondernemers die proactief activiteiten, bijeenkomsten en projecten coördineert en initieert, profilering van Aviation Valley als een aantrekkelijk bedrijventerrein met een uitstekend vestigingsklimaat voor een groeiende economische ontwikkeling.
  • Uw thema: op welk thema wenst u meer samenwerking en investering?

Vragen en antwoorden (Q&A) Bedrijveninvesteringzone (BIZ)

Hieronder vind je de 7 meest gestelde vragen.

De invoering van een BIZ is geen doel op zich, maar een middel om samen te werken aan een prettig, aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein, met een goed vestigingsklimaat voor een groeiende economische ontwikkeling.

Alle activiteiten en projecten die vanuit de BIZ worden opgepakt zijn aanvullend op de taken van de gemeente. Het bestuur (de vertegenwoordiging van ondernemers) van de BIZ-stichting maakt jaarlijks een activiteitenplan gebaseerd op de vastgestelde thema’s die door de ondernemers worden aangedragen. Dit kan gaan over bereikbaarheid, mobiliteit, facilitaire voorzieningen, veiligheid, arbeidsmarkt, duurzaamheid enz. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het activiteitenprogramma en zorgt uiteraard ook voor een sterke community door regelmatig bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast is de BIZ ook een platform om elkaar beter te leren kennen en intensiever samen te werken.

Een BIZ is altijd een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, in dit geval dus het bedrijventerrein. Alle bedrijven gelegen binnen het gebied betalen een bedrage via de jaarlijkse aanslag OZB. De opbrengst van deze belastingheffing wordt door de gemeente uitgekeerd aan de BIZ-stichting van het bedrijventerrein. Het collectief bepaalt zelf waaraan deze middelen worden besteed. De BIZ is een collectief van, voor en door ondernemers dat de gezamenlijke belangen behartigt.

De BIZ is een democratisch instrument dat alleen wordt ingesteld bij voldoende draagvlak en in samenwerking met de gemeente. Om een BIZ in te voeren, wordt een draagvlakmeting georganiseerd waarbij alle ondernemers aan kunnen geven of zij voor of tegen invoering van een BIZ zijn. De draagvlakmeting vindt plaats van 21 juni tot en met 8 juli (12.00 uur) 2021.

Een draagvlakmeting is succesvol als tenminste 50% van alle bedrijven een stem heeft uitgebracht waarvan tenminste 66% een positieve stem is.

Het eerste BIZ-bestuur is inmiddels opgesteld. Er hebben individuele gesprekken plaats gevonden met een aantal ondernemers en tijdens de BMA ledenbijeenkomst op 8 april 2021 is een groter groep ondernemers geïnformeerd. Een officiële draagvlakmeting bepaalt of er een BIZ op Aviation Valley ingevoerd wordt. Deze meting wordt uitgevoerd van 21 juni tot 8 juli (12.00 uur) 2021.

De Wet op de Bedrijveninvesteringzones is op 1 januari 2015 na een succesvolle experimentele fase definitief ingevoerd. Inmiddels zijn er talloze BIZ-samenwerkingen in Nederland. In Limburg zijn er BIZ-samenwerkingen in Venlo, Roermond, Weert, Roerdalen, Valkenburg en Beesel.

Staat je vraag er niet tussen?

Neem dan contact op met ons.

Beschikbare bedrijfskavels

Aviation Valley geeft je de mogelijkheid om te ondernemen zoals je zelf wilt. Of je nu een kavel wilt kopen, een kant-en-klare bedrijfsruimte wilt huren, of er een op maat wilt laten ontwikkelen. Wij helpen je graag de juiste aanpak te kiezen en bieden de huisvestingsmogelijkheden die optimaal passen bij je bedrijf.

Meer informatie
#