Aviation Valley BIZ

Dynamische Euregio

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Voor het bedrijventerrein Aviation Valley werken we aan een Bedrijveninvesteringszone, een BIZ.

Een BIZ is een landelijk samenwerkingsmodel waarbij elke ondernemer op een bedrijventerrein betaalt via de gemeentelijke OZB-aanslag en elke ondernemer profiteert van de investeringen. Om te komen tot de invoering van een BIZ op Aviation Valley, komt er een officiële draagvlakmeting. De planning hiervan is nog niet bekend.

Bent u geïnteresseerd in een BIZ voor Aviation Valley? Teken dan, zonder verplichtingen, de intentieverklaring.

#

Pijlers, toelichting: Wat levert een BIZ op?

Na de invoering van een BIZ worden de onderwerpen door het collectief van ondernemers zelf vastgesteld.
Voor Aviation Valley denken we over samenwerking en investeringen op vijf onderwerpen, met een aantal voorbeelden:

  • Veiligheid: camera- en beveiligingssysteem
  • Duurzaamheid: hubs voor elektrische auto’s
  • Bereikbaarheid: betere OV-verbindingen
  • Arbeidsmarkt: vacature-, stage- en onderwijsprojecten
  • Faciliteiten: groen-, lunch- en ontmoetvoorzieningen

Vragen en antwoorden (Q&A) Bedrijveninvesteringzone (BIZ)

Hieronder vind je de 7 meest gestelde vragen.

De invoering van een BIZ is geen doel op zich, maar een middel om samen te werken aan een prettig, aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein, met een goed vestigingsklimaat voor een groeiende economische ontwikkeling.

Alle activiteiten en projecten die vanuit de BIZ worden opgepakt zijn aanvullend op de taken van de gemeente. Het bestuur (de vertegenwoordiging van ondernemers) van de BIZ-stichting maakt jaarlijks een activiteitenplan gebaseerd op de vastgestelde thema’s die door de ondernemers worden aangedragen. Dit kan gaan over bereikbaarheid, mobiliteit, facilitaire voorzieningen, veiligheid, arbeidsmarkt, duurzaamheid enz. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het activiteitenprogramma en zorgt uiteraard ook voor een sterke community door regelmatig bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast is de BIZ ook een platform om elkaar beter te leren kennen en intensiever samen te werken.

Een BIZ is altijd een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, in dit geval dus het bedrijventerrein. Alle bedrijven gelegen binnen het gebied betalen een bedrage via de jaarlijkse aanslag OZB. De opbrengst van deze belastingheffing wordt door de gemeente uitgekeerd aan de BIZ-stichting van het bedrijventerrein. Het collectief bepaalt zelf waaraan deze middelen worden besteed. De BIZ is een collectief van, voor en door ondernemers dat de gezamenlijke belangen behartigt.

De BIZ is een democratisch instrument dat alleen wordt ingesteld bij voldoende draagvlak en in samenwerking met de gemeente. Om een BIZ in te voeren, wordt een draagvlakmeting georganiseerd waarbij alle ondernemers aan kunnen geven of zij voor of tegen invoering van een BIZ zijn. Uiteraard is dan bekend hoe groot het gebied exact is, hoe groot de bijdrage is, wat de looptijd van de BIZ is en hoe het activiteitenplan er op hoofdlijnen uitziet. Via deze website, bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en nieuwsbrieven informeren we je tijdig.

Een draagvlakmeting is succesvol als tenminste 50% van alle bedrijven een stem heeft uitgebracht waarvan tenminste 66% een positieve stem is.

Het eerste BIZ-bestuur is inmiddels opgesteld. Er vinden individuele gesprekken plaats met een aantal ondernemers en er wordt een bijeenkomst over de BIZ-regeling op Aviation Valley georganiseerd.

Een officiële draagvlakmeting bepaalt of er een BIZ op Aviation Valley ingevoerd wordt. De planning hiervan is nog niet bekend.

De Wet op de Bedrijveninvesteringzones is op 1 januari 2015 na een succesvolle experimentele fase definitief ingevoerd. Inmiddels zijn er talloze BIZ-samenwerkingen in Nederland. In Limburg zijn er BIZ-samenwerkingen in Venlo, Roermond, Weert, Roerdalen, Valkenburg en Beesel.

Staat je vraag er niet tussen?

Neem dan contact op met ons.

Beschikbare bedrijfskavels

Aviation Valley geeft je de mogelijkheid om te ondernemen zoals je zelf wilt. Of je nu een kavel wilt kopen, een kant-en-klare bedrijfsruimte wilt huren, of er een op maat wilt laten ontwikkelen. Wij helpen je graag de juiste aanpak te kiezen en bieden de huisvestingsmogelijkheden die optimaal passen bij je bedrijf.

Meer informatie
#