Samen sterk samen BIZ.png
Ondernemen

BIZ draagvlakmeting vanaf 21 juni 2021

10 mei 2021

Een BIZ (bedrijveninvesteringszone) is een wettelijk en landelijk toegepast samenwerkingsmodel voor een duurzaam, bereikbaar, aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein. Van 21 juni tot en met 8 juli 2021 (12.00 uur) vindt de draagvlakmeting plaats die bepaalt of een BIZ kan worden ingevoerd op Aviation Valley. Laat van u horen!

Waarom een BIZ voor Aviation Valley?

De gedachte achter een BIZ is dat individuele bedrijven op vele fronten sterker staan als ze structureel samenwerken. Zo is een BIZ een serieuze gesprekspartner voor gemeente, provincie en andere organisaties. Ondernemers bepalen zelf in welke thema’s gezamenlijk wordt geïnvesteerd. Deze activiteiten zijn aanvullend op de kerntaken van gemeente en provincie.

Wie doen er mee aan de BIZ op Aviation Valley?

De bedrijven binnen het kader op het kaartje worden betrokken bij de BIZ. Alle bedrijven binnen het BIZ-gebied leveren jaarlijks een verplichte financiële bijdrage via de OZB- aanslag, gerelateerd aan de WOZ-waarde van het bedrijfspand.

Wat is de stand van zaken?

Vanuit de bestaande ondernemersvereniging hebben enkele ondernemers van Aviation Valley vorig jaar de eerste stappen gezet om de samenwerking op hun bedrijventerrein steviger te borgen. Om een BIZ in te voeren, wordt een draagvlakmeting georganiseerd rond de zomer van 2021. Het is belangrijk dat u als ondernemer uw stem hierover uitbrengt. Een aantal BIZ-ambassadeurs komt hiervoor bij u persoonlijk langs om een stembiljet af te geven.

Waar wordt binnen een BIZ aan gewerkt?

Na de invoering van een BIZ worden de onderwerpen door het collectief van ondernemers zelf vastgesteld.
Voor Aviation Valley denken we over samenwerking en investeringen op vijf onderwerpen.

  • Veiligheid: opstellen calamiteitenplan, structurele KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen samenwerking met politie, brandweer en gemeente, camerabewaking, AED en BHV-netwerk.
  • Bereikbaarheid en infrastructuur: aandacht voor parkeren vrachtwagens, openbaar vervoer, beweg- wijzering, mobiliteitsplan en duurzaam vervoer.
  • Duurzaamheid en innovatie: inzetten op duurzame energie en energiebesparing, samenwerking arbeidsmarkt en organisatie open dagen, met technologische toepassingen naar een smart bedrijventerrein, tegengaan leegstand.
  • Communicatie en branding: aanspreekpunt voor ondernemers die proactief activiteiten, bijeen-komsten en projecten coördineert en initieert, profilering van Aviation Valley als een aantrekkelijk bedrijventerrein met een uitstekend vestigingsklimaat voor een groeiende economische ontwikkeling.
  • Uw thema: op welk thema wenst u meer samenwerking en investering?

Lees er meer over in de flyer!