526c8701-f087-4099-a837-47ffd66c0241.jpg
Veiligheid, Bereikbaarheid

Het KVO-keurmerk Veilig ondernemen voor Aviation Valley

11 april 2022

Aviation Valley is in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit is een landelijk initiatief vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud op bedrijventerreinen aan te pakken.

De werkgroep KVO is een samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de gemeente Beek, politie, brandweer, ondernemers en Parkmanagement BV. Samen zetten zij zich actief in om de drie KVO-speerpunten ‘SCHOON, HEEL en VEILIG’ naar een hoger niveau te tillen.

Twee keer per jaar vindt er een schouw plaats; een dagschouw en een avondschouw. Hierbij worden de veiligheidsrisico’s fysiek beoordeeld en worden bijzonderheden in kaart gebracht. Dit varieert van een scheve lantaarnpaal tot buiten opgestapelde pallets bij een bedrijf. Ook wordt gekeken naar zwerfvuil en de groenvoorziening. In veel gevallen wordt direct actie ondernomen om het probleem op te lossen. Wat niet direct opgelost kan worden komt op een actielijst. In een aantal gevallen wordt contact opgenomen met het bedrijf om te kijken of veiligheidsrisico’s kunnen worden beperkt.

Op woensdag 6 april heeft een dagschouw plaatgevonden op Aviation Valley. De werkgroep heeft een aantal leegstaande panden verkend, het cameraproject van het terrein besproken en gekeken naar de verkeerssituatie op de Engelandlaan en Schotlandlaan.

Hoe kunnen we Aviation Valley nóg veiliger krijgen?
Door een goede samenwerking tussen de verschillende partijen en het uitvoeren van de schouwen wordt er periodiek input gegeven aan hoe het terrein nog beter kan scoren op de speerpunten Schoon, Heel en Veilig. Wil jij als ondernemer bijdragen aan het KVO op het bedrijventerrein? Geef je dan op voor de werkgroep KVO en maak deel uit van deze unieke werkgroep waarmee je concreet een bijdrage levert aan de veiligheid van Aviation Valley. Neem contact op via info@aviationvalley.nl.