Werkzoekende.jpg
Krant Quotes, Community, Arbeidsmarkt

Waarom Aviation Valley interessant is voor elke werkzoekende in Zuid-Limburg

08 juni 2017

"Ik wil op Aviation Valley werken, want daar gebeurt het"

Lieve Schouterden, Vlaamse en zelf piloot, voelt zich als een vis in het water in de omgeving van Aviation Valley. In opdracht van de provincie Limburg en in samenwerking met de werkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs, brengt Schouterden de wensen van de ondernemers in kaart. De vraag naar personeel is groot. “Als we van Aviation Valley een succes willen maken, moeten we naar een gevoel toe werken waarbij werkzoekenden denken ‘ik wil op Aviation Valley werken, want daar gebeurt het’.”

Schouterden heeft inmiddels zo’n 60 contacten gelegd met de ondernemers gevestigd op Aviation Valley. En die 60 ondernemers bieden haar vacatures van allerlei soorten, in allerlei branches. “Juist het brede scala aan mogelijkheden en kansen maakt dit gebied zo interessant voor iedereen in Zuid-Limburg op zoek naar een baan. Er is voor iedereen wel iets te vinden. En die gezamenlijke boodschap moeten we juist samen gaan uitdragen”, aldus Schouterden.

Klein beginnen

Schouterden heeft vele ideeën om samen met het WerkgeversServicepunt van de gemeenten, de UWV, onderwijsinstellingen en de ondernemers concrete projecten op te starten. Schouterden: “Je kunt klein beginnen. Eén van die ideeën is bijvoorbeeld ‘Project Proper’ (een werktitel). We zorgen ervoor dat er 10 werkzoekenden uit de omgeving van Aviation Valley een herkenbaar jasje krijgen. Deze 10 personen gaan ervoor zorgen dat het terrein proper is, dat leegstaande panden netjes worden gemaakt en dat ze klusjes kunnen doen voor de bedrijven hier. Die mensen zijn ten eerste daarmee zelf uit de kaartenbakken verdwenen. Daarnaast zetten zij de eerste stap om het gebied de juiste uitstraling te geven.”

“Het is de bedoeling dat over een jaar de aantrekkingskracht van Aviation Valley zo groot is, dat 100 werkzoekenden zichzelf melden voor een baan in dit dynamische gebied. In plaats van dat elk bedrijf op zijn beurt zoekt naar die paar vissen in dezelfde vijver”

Limburg-Aanpak

Schouterden heeft veel ervaring in het matchen van werkzoekenden aan openstaande vacatures. Voor VDL Nedcar hielp ze samen met UWV en gemeenten honderden mensen die langdurig in de kaartenbakken zaten, aan een baan. De aanpak die hiervoor ontwikkeld is, heet de zogenaamde ‘Limburg-Aanpak’. De werkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs hoopt aan dit succesverhaal een hoofdstuk toe te kunnen voegen door de aanpak, met aanpassingen, los te laten op het gebied Aviation Valley.

Lieve Schouterden
Projectleider Matchen
vraag & aanbod
werkgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs