Foto themabijeenkomst bereikbaarheid 21 juni 2023.jpg
Bereikbaarheid

Terugblik themabijeenkomst Bereikbaarheid | Mobiliteitsaanpak voor werkgevers in Zuid-Limburg, A73 tunnelsluiting en Besluit Co2-reductie

22 juni 2023

Tijdens de bijeenkomst bij Andi Smart Print Solutions hebben Zuid-Limburg Bereikbaar (ZLB) en Glimble een presentatie gegeven over de bereikbaarheid en mobiliteit op Aviation Valley.


Werkgeversaanpak mobiliteit

ZLB biedt gratis strategisch advies rondom mobiliteitsbeleid en promotie-acties. Denk aan:

  • Verhuisbewegingen (minder parkeerplekken nodig)
  • Vanuit vitaliteit en duurzame inzetbaarheid (meer bewegen)
  • Attractief werkgeverschap (werven en behouden van medewerkers)
  • Faciliteren goede bereikbaarheid (oplossing voor ‘last mile’)
  • Kennisuitwisseling en best practices (voorbeelden van andere bedrijven)
  • Invulling aan rapportageverplichting vanuit het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit (> 100 medewerkers m.i.v. 01.01.2024)

Maak gratis en vrijblijvend een kennismakingsafspraak met de adviseurs van ZLB. Er wordt gekeken naar de uitdagingen en kansen voor jouw organisatie. Met de mobiliteitsscan krijg je inzicht in het woon-werkreisgedrag van je werknemers en zal een ambitie worden vastgesteld. Vervolgens begeleiden ze je in het traject van ambitie naar realisatie.

Contact: Mobiliteitsmakelaars@zuid-limburg-bereikbaar.nl


Co2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Wat wordt van mij als werkgever verwacht?

Per 1 januari 2024 moeten bedrijven met 100+ werknemers verplicht rapporteren over alle gemaakte woonwerk- én dienstreizen. Je rapporteert per reis het brandstoftype, type vervoermiddel en jaarkilometers.


Hoe kan ZLB mij helpen?

ZLB kan helpen over het gedeelte woon-werkverkeer waarbij ze jouw medewerkers bevragen over het reisgedrag en de voortgang evalueren.

Zie het document ‘Handreiking besluit Co2 reductie ZLB’


Tunnelsluiting A73 zomer 2023

Deze zomer start het groot onderhoud van de Tunnel Swalmen en de Roertunnel. Hinder voor het verkeer is niet te voorkomen. Ook voor bedrijven op Aviation Valley heeft dit mogelijk gevolgen voor o.a. personeel en goederenvervoer. Bereid je hierop voor door de actuele informatie te blijven volgen en meldt je aan voor de nieuwsbrief: https://www.middenlimburgbereikbaar.nl/a73-tunnelrenovatie/

Video Hinder A73 Tunnelrenovatie

Korting reizigers

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden ontvangen reizigers tussen Beek en Venlo 20% korting voor OV-reizen via de Glimble app.

Met gratis reisapp glimble plan je al je OV en deelvervoer. Betaal alle OV in Nederland in enkele kliks, zonder extra kosten.


Hieronder vindt je de presentatie en de handreiking.